Wie zijn wij

Welkom op de pagina van groep 2,3!

In groep 2,3 leren we en spelen we naast elkaar. Wij zien de uitdaging in het vinden van de aansluiting tussen spelend leren en lerend spelen. We hopen hiermee de overgang van groep 2 naar groep 3 voor de kinderen te versoepelen. We houden bij ons onderwijs rekening met de psychologische ontwikkeling van de kinderen. We willen daarom veel samen doen, waarbij de behoefte en ontwikkeling van het kind centraal staat en niet alleen in welke groep het kind zit.

We rekenen, tekenen, zingen, we leren Engelse woorden en zinnen gebruiken, knutselen, gymmen en spelen met elkaar. We werken zoveel mogelijk vanuit thema's in onze school. We hopen dat uw kind met enthousiaste verhalen over deze thema's thuis zal komen en met nieuwe informatie/ materialen weer naar school toe komt. Zo werken we samen aan de betrokkenheid en nieuwsgierigheid van de kinderen.


Er zijn vakken die we aanbieden per groep:

In groep 2 bereiden we kinderen voor op groep 3 door veel aandacht te besteden aan klankonderwijs. We spelen met klanken zodra we gesignaleerd hebben dat de kinderen hier toe in staat zijn.

In kleine kring doen we rekenontdekkingen aan de hand van de methode Met Sprongen Vooruit. Samen met groep 3 doen we rekenspellen in de klas. Maar we werken ook hard voor ons puzzeldiploma.

Daarnaast spelen en werken we veel in de wisselende themahoeken.

Samen met groep 1,2 spelen we iedere dag een moment buiten met speelmaterialen uit de schuur. Ook gymmen we 1 moment in de week samen met groep 1,2.

In groep 3 staat het temmen van tekens centraal.

We leren lezen met behulp van de methode Actief Leren Lezen. In hoog tempo leren we alle letters en al voor de herfstvakantie zullen we woorden en zinnen lezen. Na de herfstvakantie gaan we leren netjes schrijven en correct spellen. Aan het eind van groep 3 zullen we al een boek en een verhaal kunnen lezen en begrijpen.

In groep 3 wordt ook het rekenen op papier geïntroduceerd. We gaan van rekenen met concreet materiaal, verder met rekenen in een schrift met schema's, modellen en abstracte sommen.

Juf Sylvie is op maandag, dinsdag en woensdag in de groep. Juf Sigrid op donderdag en vrijdag. We gaan er samen een fijn en leerzaam jaar van maken voor de hele groep!

Mocht je vragen hebben, spreek ons na schooltijd dan gerust even aan.

Leerkrachten

Media ICT Bekijk het laatste huiswerk & nieuws
Kindcentrum Johan Friso biedt passend onderwijs
op de basisschool!