Nieuws

​Start van het schooljaar


Laatst bijgewerkt op: 13 september 2017 17:34.

We hopen dat u allen een fijne vakantie heeft gehad. De eerste schoolweek zit er al weer op!

Best wel spannend hoor zo’n eerste week. Het is altijd weer even wennen aan je nieuwe juf/meester. Uiteindelijk zit je weer snel in je vertrouwde ritme en is iedereen weer gewend aan elkaar. We hopen met elkaar op een voorspoedig schooljaar.

We hebben een goede start gemaakt in de groepen. Naast het opfrissen van bestaande en aanbieden van nieuwe kennis besteden we bewust aandacht aan de groepsvorming. Centraal staan afspraken en regels. Hoe willen we dit jaar dat we in de groep met elkaar omgaan? Het inzetten van coöperatieve werkvormen en korte spelletjes (energizers) versterken de positieve relaties in de groep. Hierdoor leer je elkaar nog beter kennen.

We werken met de methode ‘Vreedzame School’ aan sociaal emotionele ontwikkeling en democratisch burgerschap. Deze methode is ondersteunend in ons vormgeven van een positief pedagogisch klimaat in de school. In de bovenbouw wordt er een nieuwe leerlingraad gevormd en mediators uit groep 8 worden opgeleid om kinderen te helpen conflicten op te lossen. Kinderen groeien door verantwoordelijkheid te geven.

Kindcentrum Johan Friso biedt passend onderwijs
op de basisschool!