Nieuws

​Thema’s Meervoudige Intelligentie en MI ateliers


Laatst bijgewerkt op: 21 januari 2019 11:05.

Binnen ons kindcentrum werken we thematisch met behulp van de methodiek ‘4xWijzer’. Deze methodiek gaat uit van de principes van de Meervoudige Intelligenties. Kinderen kunnen op veel verschillende gebieden knap zijn. Het gaat niet alleen om taal en reken

Thema’s Meervoudige Intelligentie en MI ateliers

In de bovenbouw werken de kinderen momenteel aan het thema ‘Afrika’. Er wordt gebouwd aan een Afrikaans dorp! Als je door de gang loopt bij de onderbouw, vlakbij de trap, valt op dat er een boot is gebouwd. En niet zomaar een boot. Nee, een heus piratenschip. De kinderen werken aan het thema ‘piraten’ en ‘van bovenaf’.

In de bovenbouw is er tot de kerstvakantie op vrijdagmiddag gewerkt met een crea-circuit. Een veelzijdig aanbod van activiteiten, zoals bakken of figuurzagen. Vanaf de kerstvakantie hebben we als het ware een ‘doorstart’ gemaakt van het crea-circuit in de bovenbouw op de dinsdagmiddagen. In de vorm van MI-ateliers.

Hierbij alvast een uitnodiging voor de ouders van leerlingen uit de bovenbouw:
De laatste dinsdagmiddag voor de voorjaarsvakantie, op 12 februari, zijn de ouders van groep 5 t/m 8 van harte uitgenodigd om te komen kijken tijdens de MI ateliers. Dit vindt plaats tussen 12.45u en 13.30u.

Kindcentrum Johan Friso biedt passend onderwijs
op de basisschool!