Het laatste nieuws

​Thema’s Meervoudige Intelligentie en MI ateliers

Binnen ons kindcentrum werken we thematisch met behulp van de methodiek ‘4xWijzer’. Deze methodiek gaat uit van de principes van de Meervoudige Intelligenties. Kinderen kunnen op veel verschillende gebieden knap zijn. Het gaat niet alleen om taal en reken

staking basisonderwijs woensdag 30 mei 2018

Beste ouder(s) / verzorger(s), Het merendeel van de scholen in het basisonderwijs in Overijssel blijft op woensdag 30 mei dicht. De leraren gaan dan namelijk weer staken omdat ze meer salaris en minder werkdruk willen.

Ouderavond 'Lijf en relaties'

Op donderdag 22 maart hebben we een boeiende ouderavond gehouden over 'Lijf en relaties'. De avond werd grotendeels verzorgd door Robert van der Gaag, van one2know. Hij is als trainer en voorlichter en deskundige op het gebied van seksuele opvoeding.

Kindcentrum Johan Friso biedt passend onderwijs
op de basisschool!