Gepersonaliseerd / Digitaal onderwijs voor ieder kind

We geven onderwijs in een veilige en kindvriendelijke omgeving.

Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. De kinderen die extra ondersteuning nodig hebben maar ook de kinderen die meer nodig hebben. Gepersonaliseerd onderwijs betekent dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone basisschool kunnen gaan. Zo hebben ze de beste kansen op de juiste vervolgopleiding en kunnen ze meedoen in de samenleving. Kinderen die het echt nodig hebben, kunnen naar het speciaal (basis)onderwijs.

De kinderen krijgen de kans zich binnen hun mogelijkheden in eigen tempo en op eigen niveau te ontwikkelen. Daarom bieden we onderwijs op minimaal 3 niveaus. Ze krijgen meer zeggenschap over hun eigen leren. Niet de methode staat centraal, maar de ontwikkeling van de leerling. Daarvoor moeten zij en de leerkrachten wel kunnen beschikken over de juiste instrumenten. Met de komst van het digitale tijdperk is hierin veel meer mogelijk dan voorheen.

Kindcentrum Johan Friso biedt passend onderwijs
op de basisschool!