Tussenschoolse opvang

We bieden zowel voor-, als tussenschoolse opvang. Hierbij worden de kinderen tussen de middag opgevangen door 'overblijfouders' die allemaal geschoold zijn. Bij de voorschoolse opvang worden de kinderen opgevangen door professionele pedagogische medewerkers, zij begeleiden de kinderen naar de klassen zodat ze veilig aankomen.

U kunt uw kind aanmelden via www.johanfrisoschool.donkworks.nl. Heeft u vragen? Neem dan contact op met coördinator Gina Kors.

Kindcentrum Johan Friso biedt passend onderwijs
op de basisschool!