Tussenschoolse opvang

Sinds 2018 bieden we een continurooster, dit betekent dat alle kinderen 5 dagen per week naar school gaan van 8.30 uur tot 14.15 uur.
De kinderen kunnen elke dag vanaf 08.15 uur op het schoolplein spelen onder toezicht van de pleinwacht. Om 08.25 uur gaat de “eerste” bel, het teken om naar binnen te gaan. Om 08.30 uur beginnen de lessen. De ochtendpauze is van 10.15 uur tot 10.30 uur. Van 12.00 tot 12.15 uur lunchen de kinderen in de eigen klas. Na de lunch hebben de kinderen middagpauze tot 12.45 uur. Daarna beginnen de middaglessen. Om 14.15 uur zijn alle kinderen vrij. De kinderen mogen niet eerder dan op de aangegeven tijden naar school aangezien er dan géén toezicht is.

Kindcentrum Johan Friso biedt passend onderwijs
op de basisschool!