Informatiegids

Actuele informatie over het Coronavirus


Laatst bijgewerkt op: 26 mei 2020.

Het kabinet heeft i.v.m. het heersende Coronavirus (Covid-19) na overleg met medisch specialisten, organisaties van ziekenhuizen, onderwijsorganisaties en het RIVM besloten om alle basisscholen en kinderdagverblijven in Nederland vanaf maandag 8 juni weer volledig te heropenen.

Gefaseerde opening scholen vanaf 11 mei
Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs en de kinderopvang zijn op 11 mei weer gefaseerd open gegaan. Kinderen kunnen momenteel naar de buitenschoolse opvang (BSO) op de dagen dat zij naar school gaan.

 • De groepsgrootte is gehalveerd; kinderen gaan daarbij ongeveer 50% van de tijd naar school. De dag dat de leerlingen niet op school verblijven, wordt op een andere wijze ingevuld. Die invulling wordt bepaald door leraren op desbetreffende locaties.
 • De praktische invulling van dit principe ligt de komende tijd bij de scholen. Daarbij kunnen verschillen tussen scholen ontstaan. Scholen informeren ouders over wat dit voor het onderwijs van uw kinderen precies betekent.
 • Het speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd is 100% open.
 • Ouders worden opgeroepen kinderen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school of opvang te brengen om zo het openbaar vervoer te ontlasten.

Uitzonderingen
Er zijn uitzonderingen. Kinderen van ouders of verzorgers die volgens de richtlijnen van de Rijksoverheid een cruciaal beroep hebben zodat de samenleving draaiende kan worden gehouden mogen hun kinderen naar de noodopvang of school brengen alwaar ze worden opgevangen.
Het gaat hier om beroepsgroepen die in de omstandigheden van COVID-19 vragen om continue bezetting. Ook als je een onmisbare functie vervult ten behoeve van een van deze cruciale beroepsgroepen, kun je een beroep doen op kinderopvang. Onder vitale beroepen worden bijvoorbeeld beroepen in de zorg of bij de politie bedoeld.
Een officiële lijst hiervan staat op deze website. Daarnaast is het zo dat kinderen waar zorgen om zijn ook kunnen worden opgevangen.

Beperkte toegang tot het kindcentrum
De gezondheid van onze leerlingen en medewerkers nemen we zeer serieus. Komt uw kind wel naar het kindcentrum? Dan willen wij u verzoeken om uw kind bij de ingang van het kindcentrum af te leveren. Wij verlenen voorlopig alleen toegang aan personeelsleden van de kindcentra en kinderen die opgevangen moeten worden. Wij maken wel een uitzondering voor ouders van kinderen van 0-4 jaar.

Contractuele verplichtingen kinderopvang
Ook wat dit betreft volgen wij als Accrete de richtlijnen van de Rijksoverheid:

 • De Rijksoverheid gaat uw eigen bijdrage voor de kinderopvang vergoeden. Dit betreft het verschil tussen de bedragen die u aan ons betaalt minus de kinderopvangtoeslag die u van de belastingdienst ontvangt. Dit geldt in ieder geval, voorzover nu bekend, voor de periode van 16 maart tot 8 juni.
 • Dit betekent dat u in de periode 16 maart tot 8 juni in principe geen kosten maakt voor kinderopvang welke u niet heeft afgenomen. Dit wordt achteraf gecompenseerd.
 • Het is van belang dat u uw contract niet opzegt en de facturen blijft betalen. Daarmee heeft u recht op de vergoeding eigen bijdrage en kunnen wij opvang blijven bieden op korte termijn en hopelijk ook op de lange termijn.
 • Pas daarnaast niets aan bij de belastingdienst wat betreft uw kinderopvangtoeslag, zo houdt u uw recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze doorbetaald.
 • U hoeft dus in principe geen wijzigingen door te geven of uw kinderopvang stop te zetten, tenzij bijvoorbeeld uw inkomen wijzigt. Geef dit dan wel door aan de belastingdienst.
 • U behoudt dan ook uw plek op de kinderopvang wanneer deze weer regulier opengaat.
 • Voor de ouders die gebruik maken van de peuteropvang, maar geen recht hebt op kinderopvangtoeslag is het nog niet duidelijk of en hoe er gecompenseerd gaat worden. Daarover wordt op dit moment overleg gevoerd met de gemeenten.
 • Voor al uw vragen over de kinderopvangtoeslag verwijzen wij u naar de site van de belastingdienst of de belastingtelefoon.

Meer informatie
Alle GGD’en volgen de situatie rondom het coronavirus op de voet; dit doen ze samen met het RIVM en de hulpverleners in de regio. Ook worden de huisartsen in onze regio regelmatig geïnformeerd.

Vragen en antwoorden
Website RIVM: Veelgestelde vragen en antwoorden over coronavirus voor algemeen publiek
Website GGD-IJsselland: Veelgestelde vragen en antwoorden over coronavirus en kinderopvang
W
ebsite Rijksoverheid: Richtlijnen en veel gestelde vragen en antwoorden

Staat uw antwoord hier niet tussen? Bel dan team infectieziektebestrijding van GGD IJsselland via het telefoonnummer: 038 - 428 16 56 of gebruik ons contactformulier. Voor publiek is er een landelijk informatienummer voor alle vragen over Corona: 0800-1351.

Kindcentrum Johan Friso biedt basisonderwijs en kinderopvang onder één dak!