Nieuws

Mediators schooljaar 2016 - 2017


Laatst bijgewerkt op: 8 september 2016 14:47.

​Een belangrijk onderdeel van onze sociaal emotionele methode (De Vreedzame School) is mediatie.

Een belangrijk onderdeel van onze sociaal emotionele methode (De Vreedzame School) is mediatie. Mediatie is bemiddeling bij conflicten. Alle leerlingen leren wat mediatie is, maar daarnaast worden ook enkele leerlingen opgeleid om de rol van leerlingmediator te vervullen. Zo nemen de kinderen zelf de verantwoordelijkheid voor het oplossen van conflicten in de klas of op het schoolplein. Alle mediatoren komen uit groep 7 en 8 en een daarvan is Xavier. Hij vertelt er het volgende over:

"Om mediator te worden moet je eerst een brief schrijven met een reden waarom je het graag wilt zijn en waarom je denkt dat je er goed in bent. Ook vragen de juffen wie jij graag zou willen hebben als mediator, dus wie je vertrouwd. Elke dag op onze school zijn er twee kinderen mediator. Zij hebben die dag ‘dienst’. Tijdens de pauzes lopen zij rond in een hesje en letten op of ze ergens kunnen helpen bij een ruzie of conflict. De hele dag zijn ze aanspreekbaar voor het helpen oplossen van conflicten. De kinderen moeten wel het probleem willen oplossen, anders werkt het niet. De mediatoren lossen dus niet het probleem op, maar de kinderen zelf met elkaar. De mediatoren kiezen ook geen partij. Ook juffen en meesters kunnen ruziënde kinderen sturen naar de mediatoren."

mediatoren uit groep 8: Tieme - Stefan - Xavier - Aicha

mediatoren uit groep 7: Frank - Teun D - Finette - Sofie - Maud - Caitlin

Kindcentrum Johan Friso biedt doorlopende leerlijnen
op de kinderopvang!