Nieuws

Ouderavond 'Lijf en relaties'


Laatst bijgewerkt op: 23 maart 2018 11:47.

Op donderdag 22 maart hebben we een boeiende ouderavond gehouden over 'Lijf en relaties'. De avond werd grotendeels verzorgd door Robert van der Gaag, van one2know. Hij is als trainer en voorlichter en deskundige op het gebied van seksuele opvoeding.

Tijdens de avond is verteld over de lichamelijke, relationele en seksuele ontwikkeling van kinderen van 0 tot 18 jaar.

Onze school vindt het belangrijk dat kinderen actief leren over lichamelijke en relationele ontwikkeling op een manier die bij hun leeftijd en belevingswereld past. Daarom geeft de school lessen uit het lespakket ‘relaties en seksualiteit’ ontwikkeld door Rutgers. Door les te geven over de genoemde onderwerpen leren kinderen geleidelijk over hun lijf, groeien, gevoelens en relaties. Hierdoor worden ze weerbaarder en wordt ook tegenwicht geboden aan beelden, verhalen en ontwikkelingen die zich in onze maatschappij afspelen.

Voor wie deze avond boeiende avond vol informatie en interactie gemist heeft: aan dit nieuwsartikel is de PowerPointpresentatie als PDF-bestand toegevoegd. Zo kunt u een beeld krijgen van de inhoud. Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met school en/of met Robert van der Gaag (zie www.one2know.nl).

Kindcentrum Johan Friso biedt doorlopende leerlijnen
op de kinderopvang!