Nieuws

​Corona perikelen…


Laatst bijgewerkt op: 27 oktober 2020 10:46.

Voor de herfstvakantie zijn er enkele besmettingen geweest bij een aantal ouders van ons Kindcentrum. Gelukkig met een mild verloop van klachten, waarbij de kinderen uit voorzorg thuisbleven.

Tot op heden geen Corona besmettingen bij leerlingen, medewerkers en/of gezinsleden van medewerkers.

Afgelopen dinsdagavond zijn er tijdens de persconferentie verscherpte maatregelen aangekondigd door de overheid met betrekking tot Corona. Voor basisscholen en kinderopvanglocaties zijn er niet specifiek aanvullende maatregelen bepaald. Vanuit ons bestuur is wel bewust gekozen om de huidige maatregelen verder aan te scherpen. Het aantal besmettingen in de omgeving loopt nog steeds op en we willen er met elkaar alles aan doen om de kindcentra draaiende te houden.

De kindcentra van Accrete worden in principe ‘afgesloten’. Dit betekent concreet voor KC Johan Friso het volgende:

  • De leerlingen blijven op de locatie. Dus geen voorstellingen, uitjes etc. Voor de gymlessen wordt onderzocht of dit wel of niet in de Waterwyck kan blijven plaatsvinden. Naast de aangescherpte maatregelen vanuit ons bestuur zijn er ook beperkende maatregelen getroffen vanuit de accommodatie van de Waterwyck. We hopen hierover zo gauw mogelijk meer duidelijkheid te kunnen verschaffen.
  • Alle overleggen vinden online plaats.
  • Plusklas en praktijkklas mogen vanwege het belang voor deze groep leerlingen doorgaan.
  • Ambulante begeleiding kan alleen doorgaan als er sprake is van behandeling of observatie van een kind.
  • Voor leerkrachten zijn er ook maatregelen, denk bijvoorbeeld aan een maximaal aantal leerkrachten in teamkamer en klaslokaal.
Kindcentrum Johan Friso biedt basisonderwijs en kinderopvang onder één dak!