Nieuws

Ontwikkelingen huisvesting nieuwbouw


Laatst bijgewerkt op: 27 oktober 2020 10:47.

Beste lezers, Kortgeleden is er in de Steenwijker Courant nieuws geplaatst inzake de huisvesting van de basisscholen in de Gagels. De aanvraag voor nieuwbouw was oorspronkelijk voor Kindcentrum Johan Friso en de Emmaschool.

Uitgangspunt was hierbij een multifunctionele accommodatie voor beide scholen met daarnaast de mogelijkheid voor Kinderopvang en eventuele andere partijen. Geen fusie, maar wel huisvesting op één locatie.

Hierbij de link naar het artikel in de Steenwijker Courant dat onlangs geplaatst is:
https://steenwijkercourant.nl/artikel/1127089/opheffing-dreigt-voor-emmaschool.html

In dit artikel komt naar voren dat de Emmaschool zal worden opgeheven aan het einde van schooljaar 2020/2021.
Wel wil ik hierbij een nuance aanbrengen aangaande onderstaand citaat van Herman Wevers, interim directeur-bestuurder van Op Kop:
“In de afgelopen jaren is gesproken over nieuwbouw en een gezamenlijk gebouw voor de twee basisscholen in de wijk Gagels. Vanuit de gemeente is daarbij aangegeven dat het voor nieuwbouw van belang is dat beide scholen bereid zijn tot vergaande samenwerking. „Die samenwerking lijkt helaas niet mogelijk te zijn. Bij eventuele nieuwbouw is daarnaast een voorwaarde dat het schoolbestuur een substantiële bijdrage levert in de bouwkosten. Gezien het bovenstaande, waarbij het leerlingenaantal en het toekomstperspectief de belangrijkste zijn, stel ik de gemeenteraad voor te besluiten de Emmaschool op te heffen aan het einde van schooljaar 2020/2021, op 1 augustus 2021.”

Het is niet zo dat de gemeente heeft aangegeven dat het van belang is dat beide scholen bereid zijn tot vergaande samenwerking. Stichting Op Kop heeft aangegeven dit te willen. Wij, Accrete, waren bereid samen te bouwen waarbij op aspecten samenwerking gezocht kon worden. Echter geen vergaande samenwerking richting een fusie.

Stichting Op Kop geeft in dit artikel wel duidelijk aan dat het leerlingaantal en het toekomstperspectief van de Emmaschool hen heeft moeten doen besluiten de school op te heffen. De aanvraag voor nieuwbouw voor 2 scholen is door deze ontwikkeling veranderd: er zal alleen voor Kindcentrum Johan Friso nieuw worden gebouwd.

Momenteel lopen gesprekken met de gemeente over de locatie voor realisatie. Hierover zijn nu nog geen concrete zaken te melden.


Vriendelijke groet,

Harm Jan Jaarsma
directeur Kindcentrum Johan Friso

Kindcentrum Johan Friso biedt basisonderwijs en kinderopvang onder één dak!