Nieuws

Wijziging in studiedagen i.v.m. Corona richtlijnen binnen Accrete


Laatst bijgewerkt op: 19 februari 2021 09:47.

​Beste ouder(s)/verzorger(s), Met de heropening van de kindcentra van Accrete per 8 februari jl. heeft het bestuur van Accrete aangegeven dat er in principe geen hele studiedagen meer worden gehouden in dit schooljaar.

Er is besloten dat er maximaal 2 studiemiddagen kunnen plaatsvinden, waarbij de school dan vanaf 12.00u gesloten is.

De geplande studie tweedaagse op 11 en 12 maart 2021 komen te vervallen. Die dagen wordt er gewoon volledig lesgegeven. Dit volgt ook kort op de huidige periode waarin 2 lesdagen niet op school doorgingen vanwege de weersomstandigheden. De studie tweedaagse had ook onder andere als doel gehad samen om reis te kunnen gaan. Dit is nu sowieso niet mogelijk met de huidige beperkingen.

Er zullen 2 studiemiddagen worden gehouden om de volgende data:

- donderdag 20 mei 2021

- vrijdag 11 juni 2021 (dit was oorspronkelijk een hele studiedag)

De kinderen van alle groepen zijn op hierboven genoemde dagen om 12.00u vrij.

Bovenstaande zal ook in de eerstvolgende nieuwsbrief worden gedeeld.

Met vriendelijke groet,

Harm Jan Jaarsma

Kindcentrum Johan Friso biedt basisonderwijs en kinderopvang onder één dak!