Nieuws

Ontwikkelingen omtrent huisvesting Kindcentrum Johan Friso


Laatst bijgewerkt op: 28 oktober 2021 09:52.

Beste ouders, Voor de zomervakantie zijn het team, de MR en de OC meegenomen in de meest recente ontwikkeling met betrekking tot de nieuwbouw van Kindcentrum Johan Friso. Hierbij voor u de informatie op een rijtje.

Afgelopen schooljaar is duidelijk geworden dat: de Emmaschool niet meer participeert in de nieuwbouw in de Gagels. Er komt wel nieuwbouw voor Kindcentrum Johan Friso. Een nieuw gebouw voor opvang en onderwijs van 0-13 jaar! De beoogde locatie voor de nieuwbouw is waar nu het gebouw van de Emmaschool en het oude gebouw van de Wegwijzer zich bevinden.

2021: aanbestedingsfase
We bevinden ons momenteel in de aanbestedingsfase. Het bestuur Accrete trekt hierin samen op met de gemeente Steenwijkerland. Na verkennende gesprekken met verschillende partijen is er voor de zomervakantie één partij gericht de opdracht gegeven om met een ‘minimaal’ PvE (Programma van Eisen) de mogelijkheid te geven aan te tonen dat deze bouwpartij, zoals zij pretenderen, meer volume kan bouwen voor de beschikbare gelden.
Algemene uitgangspunten voor het PvE:
- Uitgaan van meerdere domeinen in het gebouw: denk hierbij aan indeling opvang/onderbouw/middenbouw/ bovenbouw, waarbij er binnen elke bouw/elk domein verbinding is tussen afzonderlijke lokalen middels gezamenlijke ruimtes
- Buiten nadrukkelijk willen verbinden met binnen
Technische uitganspunten PvE:
- Energiezuinig dan wel energieneutraal
- Bij voorkeur gelijkvloers
- Aandacht voor beheersing binnenklimaat en goede akoestiek

2022: ontwerpfase
Zodra de aanbestedingsfase is afgerond kan er worden gestart met de ontwerpfase.
De beoogde bouwpartij start na de aanbesteding een traject met het team van ons Kindcentrum. Zij hebben expertise om teams te begeleiden in ontwerptraject van het gebouw, zodat onze visie en onze ambities vertaald worden in het ontwerp.
Voor het ontwerp van de rijke leeromgeving (inrichting) en het buitenterrein: Aanbesteding volgt met nog nader te bepalen partijen.
Verder zijn we proactief richting de gemeente Steenwijkerland om nauw te worden betrokken bij de ontwikkeling van de vernieuwde wijkvisie ‘de Gagels’, de inrichting en aanpassingen in de infrastructuur. Verkeersveiligheid is daarbij een belangrijk thema voor ons.

2023: realisatie bouw
De beoogde bouwpartij zal, zoals ze zelf pretenderen, snel kunnen bouwen doordat er gewerkt wordt met techniek van systeembouw en prefab. Dit betekent dat, mits alles volgens planning loopt, in 2023 ook het gebouw in gebruik genomen kan worden.

Met dit tijdspad dienen we er dus rekening mee te houden dat we nog 2 schooljaren overbruggen in ons huidige gebouw. Met de lopende vergunningsaanvraag voor een extra unit bij ons gebouw, kunnen we nog even vooruit.
Zodra er weer concrete ontwikkelingen zijn, zal ik u nader informeren.

Met vriendelijke groet,
Harm Jan Jaarsma

Kindcentrum Johan Friso biedt basisonderwijs en kinderopvang onder één dak!